Aktualności

Październik 2021 - Kontynuacja prac remontowych

Prace budowlane w Studiach Nagraniowych idą pełną parą. Obecnie kontynuowane są prace związane z rozprowadzeniem instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz prace w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Ponadto prowadzone są działania obejmujące układanie podkonstrukcji pod podłogi podniesione oraz układanie warstw podłogowych w pomieszczeniach studyjnych, stanowiących element wbudowanego w pomieszczenie pudła akustycznego oraz drewnianej konstrukcji jego ścian. Zakres prac jest bardzo złożony, a specyfika projektu wymaga szczególnego podejścia zarówno ze strony Wykonawcy jak i Beneficjenta. O dalszych postępach na budowie będziemy systematycznie informować.

   

Link do pełnej GALERII

fot. Mateusz Żaboklicki 
 

Lipiec 2021 - Kontynuacja prac remontowych
W zakresie robót budowlanych:
- została wykonana ponad połowa posadzek, w tym zakończono wykonanie posadzek w kanałach technicznych, przygotowano posadzkę pod parkiet dębowy w Sali miltimedialnej. przygotowano również konstrukcję tzw. "pływających" podłóg,
- zakończono prace związane z tynkowaniem ścian, w kanałach technicznych znaczna część ścian została pomalowana,
- w Sali multimedialnej wyłożono wełną pierwszą warstwę sufitu podwieszanego.

W zakresie prac elektrycznych: 
- rozprowadzono część kabli instalacji siłowej i oświetleniowej,
- wykonano projekt, stanowiący integralną część zamówienia, polegający na uszczegółowieniu koncepcji tras kablowych dla instalacji technologicznych i niskoprądowych, nie objętych podstawowym projektem instalacji elektrycznych.

W zakresie instalacji sanitarnych:
- rozprowadzono część kanałów wentylacji mechanicznej, głównie w przetrzeniach technicznych.

            

Link do pełnej GALERII

fot. Mateusz Żaboklicki


Marzec 2021 r. - Rozpoczęcie II etapu
Rozpoczęły się prace związane z II etapem projektu. Prace będą obejmowały: przebudowę pomieszczeń studyjnych na poziomach -3 i -2, przebudowę wnętrz kanałów technicznych pod fosami patia i od strony wentylatorni, dostosowaniem klatki schodowej przy Klubie Gama oraz lokalizacją urządzeń wentylacyjnych na dachu budynku wraz z przebiciami i obudową kanałów wentylacyjncyh dla tych urządzeń, wykonanie nadproża drzwiowego w ścianie studia miltimedialnego, dostosowanie klatki schodowej K4 przy Klubie Gama do przepisów p. poż., zaprojektowanie i wykonanie instalacji niskoprądowych, dostawę i instalację opraw oświetleniowych, dostawę i montaż UPS-a. 

Przebudowa i remont sal studyjnych mają na celu dostosowanie układu pomieszczeń do funkcji, zapewnienie jak najlepszej akustyki oraz  podniesienie standardu użytkowania i kształcenia, dzięki wprowadzeniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Wskazane pomieszczenia objęte siecią audio-wideo będą mieć zapewnioną swobodną wymianę sygnałów audio, wideo i sterujących opartą o technologię dystrybucji sygnałów w standardach Audio over IP (np. Livewire, Ravenna, lub Dante) oraz urządzeń (ruterów) klasy Mediornet, Lawo, Axia lub równoważnych. Zarządzanie siecią audio-wideo będzie odbywać się z poziomu roboczych stacji o definiowanych poziomach uprawnień. W Zespole studyjnym do nagrań muzycznych i Studiu wielofunkcyjnym WRD system sterowania sygnałami audio-wideo będzie wspomagany rozwiązaniami kompleksowego zarządzania systemami audio-wideo klasy VSM (Virtual Studio Manager) lub Magnum lub równoważnymi. Ponadto wskazane pomieszczenia studyjne będą wyposażone w systemy do rejestracji i montażu dźwięku w standardzie Pro Tools (system jest już używany przez WRD) z jakością przynajmniej 96kHz/24 bity, narzędzia do normalizacji głośności dźwięku według rekomendacji EBU R128 oraz profesjonalny system monitorowy zgodnie z wymaganiami.

W ramach projektu zaplanowano także zakup nowoczesnego wyposażenia do Sali Koncertowej obejmujące kamery, oświetlenie i nagłośnienie tak, aby osiągnąć warunki akustyczne i technologiczne umożliwiające zarówno nagrania dźwięku jak i wizji wydarzeń muzycznych oraz np. wykładów, konferencji, etc.  Wszystkie wydarzenia artystyczne będą mogły być bezpośrednio emitowane drogą Internetową i odbierane przez grupy społeczne zagranicznych partnerów Uczelni, które w obecnej sytuacji epidemiologicznej będzie mieć kluczowe znaczenie w zakresie dostępności i wysokiej jakości dźwiękowej.

            

Link do pełnej GALERII

fot. Mateusz Żaboklicki

07.2020 r. - Naprawa dziedzińca
W połowie 2020 roku projekt został rozszerzony o prace modernizacyjne związane z wymianą zdegradowanych elementów konstrukcyjnych dziedzińca UMFC, wykonaniem nowej izolacji i odwodnienia. Przeciekający dziedziniec zalewał sale studyjne, co uniemożliwiało rozpoczecie prac budowlanych w studiach, zwiazanych z drugim etapem. Prace naprawcze zakończyły się w marcu 2021 r.

        

27.11.2018 r. - Rozpoczęcie prac 
Ruszyły prace związane z realizacją projektu "Przebudowa i modernizacja sal studyjnych i Sali Koncertowej w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina". I etap projektu obejmował wykonanie robót budowlanych w zakresie rozbiórek i nowoprojektowanych elementów murowanych i żelbetowych związanych z docelową aranżacją wnętrz studyjnych. Przed budynkiem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina stanęła tablica informacyjna. Prace związane z I etapem zakończyły się 27 maja 2019 r.