Aktualności

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie informuje, iż na projekt pod nazwą: „Przebudowa i modernizacja pomieszczeń studyjnych i Sali Koncertowej w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko otrzymał w 2021 roku dotację celową ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa na wydatki inwestycyjne w ramach wydatków niekwalifikowalnych (w tym VAT niepodlegający odzyskaniu) w wysokości: 1 066 500,00 zł w ramach Umowy Nr 56/PE/POIiŚ VIII oś/2021. Środki finansowe zostały przeznaczone na wydatki budowlane, zakupowe oraz nadzory budowlane.

Ponadto Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie otrzymał na projekt pod nazwą: „Przebudowa i modernizacja pomieszczeń studyjnych i Sali Koncertowej w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie” w 2021 roku dotację celową na sfinansowanie wydatków bieżących w ramach wydatków niekwalifikowalnych (w tym VAT niepodlegający odzyskaniu) w wysokości: 824,96 zł w ramach Umowy Nr  57/PE/POIiŚ VIII oś/2021. Środki finansowe zostały przeznaczone na wydatki obejmujące działania informacyjno-promocyjne, w tym ogłoszenie w prasie oraz tabliczki informacyjne.

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie informuje, iż na projekt pod nazwą: „Przebudowa i modernizacja pomieszczeń studyjnych i Sali Koncertowej w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko otrzymał w 2023 roku dotację celową ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa na wydatki inwestycyjne oraz bieżące w ramach wydatków niekwalifikowalnych (w tym VAT niepodlegający odzyskaniu) w wysokości: 17 985,98 zł w ramach Umowy Nr 3/PE/POIS VIII oś/2023. Środki finansowe zostały przeznaczone na wydatki budowlane oraz działania informacyjno-promocyjne.

Przekazane wsparcie finansowe ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozwala efektywnie bilansować projekt i realizować inwestycję zgodnie z założeniami zawartymi w Umowie o dofinansowanie.

6 marca 2023 r. - Efekty działań zmodernizowanych Studiów Nagrań w UMFC

Projekt zakończony, a już widzimy pierwsze efekty działania nowoczesnych Studiów Nagrań na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, które zostały przebudowane oraz wyposażenie z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 oraz Budżetu Państwa.
6 marca 2023 r. odbyła się doroczna prezentacja nagrań studentów Wydziału Reżyserii Dźwięku, która w tym roku przebiegła w szczególnej atmosferze. To rzecz jasna kwestia miejsca, długo wyczekiwanych, świeżo oddanych po przebudowie i modernizacji pomieszczeń studyjnych. W studiu S1 wysłuchaliśmy dziś różnorodnych realizacji, za które odpowiadali: Bartek Gardziński, Kuba Fryderyk Kozicki, Marta Hinderer, Kasia Kolecka, Adrianna Wołowicz, Mikołaj Grzebieniowski, Wiktor Szymański, Pawel Rymuza, Magdalena Więsław, Daniela Rippel-Markiewicz, Marcin Pękala i Janek Olejniczak.

      

Link do pełnej GALERII
fot. Mateusz Żaboklicki

12 grudnia 2022 r. godz. 12.00 - Konferencja i koncert na zakończenie projektu
Za nami uroczystość, na którą czekaliśmy – bez dużej przesady można powiedzieć – od 2017 roku: Uroczysta konferencja na zakończenie projektu przebudowy i modernizacji pomieszczeń studyjnych i Sali Koncertowej w naszym gmachu. Na otwarciu uroczystości w Sali Szymanowskiego znamienitych gości powitali, o inwestycyjnych trudach i projektowych wyzwaniach opowiadali i składali podziękowania zaangażowanym w projekt osobom i instytucjom, a także wstępnie prezentowali nowe możliwości studiów: kierownik Biura Promocji i Karier UMFC Michał Ostoja-Ostaszewski, JM Rektor prof. dr hab. Klaudiusz Baran, Kanclerz Paweł Sroczyński, Z-ca Kierownika Projektu Joanna Huruk, Dziekan Wydziału Reżyserii Dźwięku dr hab. Katarzyna Rakowiecka-Rojsza, prof. Jarosław Regulski, Artur Mitrosz i Jerzy Petersburski Jr. Następnie zaproszeni goście, którzy udali się by zwiedzić pomieszczenia studyjne, mogli usłyszeć, jak brzmi w tych warunkach Nemesis Quartet w składzie: Łukasz Dyczko, Magdalena Szczęsna, Karol Mastalerz i Wojciech Chałupka.

      

Link do pełnej GALERII
fot. Mateusz Żaboklicki

Nas rozpiera duma, a naszych gości zachwyt. I nie jest to ani trochę przesadzone. Uważamy, że mamy najlepsze studio w Warszawie, i nie zamierzamy łatwo zmieniać zdania.

      

Realizacja filmu: Rafał Chojnacki - Peuna Qlatka

Październik - listopad 2022 - Prace budowlano-wykończeniowe dobiegły końca, wkrótce wielkie otwarcie
Prace budowlano - wykończeniowe w Studiach Nagrań dobiegły końca. W październiku dokonano zakupu pętli indukcyjnej do Sali Koncertowej tak, aby osoby z niepełnosprawnością słuchową miały zagwarantowaną możliwość odbioru muzyki na jak najwyższym poziomie. Ponadto w październiku i listopadzie dokonywano ostatnich dostaw i instalacji sprzętu i wyposażenia do Studiów Nagrań: ekranu, projektora, systemów nagłaśniających, zestawów odsłuchowych itp. Przed nami certyfikacja DOLBY ATMOS oraz konferencja  zamykająca projekt, która odbędzie się 12 grudnia 2022r. o godzinie 12.00 w Sali im. Karola Szymanowskiego.

      

Link do pełnej GALERII
fot. Rafał Kazanecki

Sierpień 2022 - Prace remontowe dobiegają końca

                 

Link do pełnej GALERII
fot. Mateusz Żaboklicki

Czerwiec 2022 - Kolejny etap modernizacji sal studyjnych

          

Link do pełnej GALERII
fot. Mateusz Żaboklicki

Maj 2022 - Twarde prace budowlane zostały prawie zakończone 

Prace w studiach nagrań mają charakter wykończeniowy. Finalizację robót budowlanych i wykończeniowych zaplanowano na koniec lipca 2022 roku. W ostatnim czasie  wykonano podłogę techniczną w pomieszczeniu serwerowni, przygotowano docelowe wymiary otworów do projektowanych okien w pomieszczeniach reżyserek, skorygowano wymiary wszystkich otworów drzwiowych pod kątem montażu stolarki drzwiowej, wykonano przebicie ściany w miejscu projektowanych drzwi ewakuacyjnych do pomieszczenia wentylatornii. W chwili obecnej kontynuowane jest układanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych, które stanowią niezwykle ważny element warunkujący prawidłowe, bezpieczne i efektywne korzystanie ze studiów nagrań w przyszłości. Równolegle finalizowane są prace związane z rozprowadzeniem instalacji hydrantowej i skroplin w ramach branży sanitarnej. Ponadto trwa budowa wewnętrznych podkonstrukcji drewnianych pod ustroje akustyczne i głośniki oraz rozpoczęto prace malarskie w ciągach komunikacyjnych. Jak widać prace wykonywane są na wielu frontach. Zamówienia na wyposażenia meblarskie jak sprzętowe są w realizacji. Niebawem podpisane zostaną umowy z dostawcami sprzętu i wyposażenia medialnego do studiów nagrań, które będą stanowiły podstawę do świadczenia oferty kulturalno-artystycznej na najwyższym poziomie technologicznym. 
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina ogłosił przetarg na wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie i montażu windy osobowej wraz z robotami towarzyszącymi w zakresie głównej klatki schodowej w UMFC. Element ten umożliwi pełną dostępność osobom z niepełnosprawnościami do produktów projektu i możliwość korzystania z powstałej infrastruktury bez barier architektonicznych. Uzupełnieniem prac stricte inwestycyjnych są działania informacyjno-promocyjne. Systematyczne publikowane są ogłoszenia w prasie zarówno regionalnej, ogólnopolskiej oraz w prasie branżowej. W toku opracowanie scenariusza wydarzeń promocyjnych wieńczących kompleksową przebudowę studiów nagrań w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. 

          

Link do pełnej GALERII
fot. Mateusz Żaboklicki

Marzec 2022 - Postępy w pracach remontowych  

Prace w Studiach Nagrań obecnie są głęboko zaawansowane i obejmują w szczególności: układanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych, budowę wewnętrznych podkonstrukcji drewnianych pod ustroje akustyczne i głośniki, instalacje sanitarne: finalizowanie prac związanych z rozprowadzeniem instalacji hydrantowej i skroplin.
W ostatnim czasie wykonano podłogę techniczną w pomieszczeniu serwerowni oraz rozpoczęto prace  malarskie w ciągach komunikacyjnych, przygotowano również docelowe wymiary otworów do projektowanych okien w pomieszczeniach reżyserni, skorygowano wymiary wszystkich otworów drzwiowych pod kątem montażu stolarki drzwiowej, wykonano przebicie ściany w miejscu projektowanych drzwi ewakuacyjnych do pomieszczenia wentylatorni.
Obecnie uzgadniane są również szczegółowe elementy kolorystyczne i techniczne pomieszczeń tak, aby efekt wizualny i funkcjonalny spełniał jak najlepiej wymagania użytkowników oraz odbiorców projektu.
Pozostałe prace budowlano – wykończeniowe będą kontynuowane zgodnie z ustalonym harmonogramem.
Warto również podkreślić, iż równolegle z pracami budowlano-wykończeniowymi realizowane są inne zadania projektowe. Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina dokonał wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej  - zamiennej, obejmującej dostawę i montaż windy. W chwili obecnej trwa procedura administracyjna umożliwiająca uzyskanie pozwolenia na budowę od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Ponadto ogłoszono niezwykle ważny i kluczowy przetarg na dostawę, instalację oraz kalibrację sprzętu niezbędnego do wyposażenia pomieszczeń studyjnych w zestawy nagłośnienia, rejestracji dźwięku i projekcji. Warto również podkreślić, że Beneficjent - UMFC w najbliższym czasie dokona zakupu licencji Dolby Atmos, która będzie stanowiła niezwykle nowoczesny aspekt w finalnym produkcie projektu – Studiach Nagrań.
Zakup technologii Dolby Atmos jest niezbędny z punktu widzenia jakości systemu nauczania w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina, wykorzystywania nowych technologii oraz budowania społeczeństwa na wiedzy opartej na nowoczesnych rozwiązaniach multimedialnych i kształtowania edukacji artystycznej w społeczeństwie.

       

Link do pełnej GALERII
fot. Mateusz Żaboklicki

Luty 2022 - Prac remontowych ciąg dalszy... 

Prace budowlano-wykończeniowe w studiach nagrań systematycznie idą na przód. W ostatnim czasie zakończono montaż podłogi w korytarzu na poz. -1 oraz wykonano zabudowy w przestrzeni technicznej z płyt GK (nad pomieszczeniem 004A). Ponadto wykonano ścianki GK na poz. -2 w korytarzu (przed wejściem do pomieszczenia 004 i 004A. Nastąpiła również kontynuacja prac budowlanych w pomieszczeniach 004A, 005,007, 007A, 008, przygotowano otwory pod montaż stolarki drzwiowej (korekta wymiarów). Wykonawca zrealizował również prace związane z aranżacją pomieszczeń 003, 004A,007, 007A, 008, 008A: wykonanie sufitów podwieszanych, podłóg podniesionych, konstrukcji pod montaż głośników. W okresie grudzień – styczeń nastąpiła kontynuacja prac  w zakresie instalacji elektrycznych: wykonano trasy kablowe na poz. -1 i -2, kontynuowano rozprowadzanie kabli w poszczególnych pomieszczeniach oraz realizowano prace związane z wentylacją mechaniczną i klimatyzacją – zamontowano tłumiki w 008. W kolejnych miesiącach będzie nadal trwała realizacja robót wykończeniowych. W międzyczasie zaplanowano również zakup sprzętu i wyposażenia do studiów nagrań.

          

Link do pełnej GALERII
fot. Mateusz Żaboklicki

Październik 2021 - Prac remontowe trwają

Prace budowlane w Studiach Nagraniowych idą pełną parą. Obecnie kontynuowane są prace związane z rozprowadzeniem instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz prace w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Ponadto prowadzone są działania obejmujące układanie podkonstrukcji pod podłogi podniesione oraz układanie warstw podłogowych w pomieszczeniach studyjnych, stanowiących element wbudowanego w pomieszczenie pudła akustycznego oraz drewnianej konstrukcji jego ścian. Zakres prac jest bardzo złożony, a specyfika projektu wymaga szczególnego podejścia zarówno ze strony Wykonawcy jak i Beneficjenta. O dalszych postępach na budowie będziemy systematycznie informować.

          

Link do pełnej GALERII
fot. Mateusz Żaboklicki 

Lipiec 2021 - Kontynuacja prac remontowych
W zakresie robót budowlanych:
- została wykonana ponad połowa posadzek, w tym zakończono wykonanie posadzek w kanałach technicznych, przygotowano posadzkę pod parkiet dębowy w Sali miltimedialnej. przygotowano również konstrukcję tzw. "pływających" podłóg,
- zakończono prace związane z tynkowaniem ścian, w kanałach technicznych znaczna część ścian została pomalowana,
- w Sali multimedialnej wyłożono wełną pierwszą warstwę sufitu podwieszanego.

W zakresie prac elektrycznych: 
- rozprowadzono część kabli instalacji siłowej i oświetleniowej,
- wykonano projekt, stanowiący integralną część zamówienia, polegający na uszczegółowieniu koncepcji tras kablowych dla instalacji technologicznych i niskoprądowych, nie objętych podstawowym projektem instalacji elektrycznych.

W zakresie instalacji sanitarnych:
- rozprowadzono część kanałów wentylacji mechanicznej, głównie w przetrzeniach technicznych.

            

Link do pełnej GALERII
fot. Mateusz Żaboklicki

Marzec 2021 r. - Rozpoczęcie II etapu
Rozpoczęły się prace związane z II etapem projektu. Prace będą obejmowały: przebudowę pomieszczeń studyjnych na poziomach -3 i -2, przebudowę wnętrz kanałów technicznych pod fosami patia i od strony wentylatorni, dostosowaniem klatki schodowej przy Klubie Gama oraz lokalizacją urządzeń wentylacyjnych na dachu budynku wraz z przebiciami i obudową kanałów wentylacyjncyh dla tych urządzeń, wykonanie nadproża drzwiowego w ścianie studia miltimedialnego, dostosowanie klatki schodowej K4 przy Klubie Gama do przepisów p. poż., zaprojektowanie i wykonanie instalacji niskoprądowych, dostawę i instalację opraw oświetleniowych, dostawę i montaż UPS-a. 

Przebudowa i remont sal studyjnych mają na celu dostosowanie układu pomieszczeń do funkcji, zapewnienie jak najlepszej akustyki oraz  podniesienie standardu użytkowania i kształcenia, dzięki wprowadzeniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Wskazane pomieszczenia objęte siecią audio-wideo będą mieć zapewnioną swobodną wymianę sygnałów audio, wideo i sterujących opartą o technologię dystrybucji sygnałów w standardach Audio over IP (np. Livewire, Ravenna, lub Dante) oraz urządzeń (ruterów) klasy Mediornet, Lawo, Axia lub równoważnych. Zarządzanie siecią audio-wideo będzie odbywać się z poziomu roboczych stacji o definiowanych poziomach uprawnień. W Zespole studyjnym do nagrań muzycznych i Studiu wielofunkcyjnym WRD system sterowania sygnałami audio-wideo będzie wspomagany rozwiązaniami kompleksowego zarządzania systemami audio-wideo klasy VSM (Virtual Studio Manager) lub Magnum lub równoważnymi. Ponadto wskazane pomieszczenia studyjne będą wyposażone w systemy do rejestracji i montażu dźwięku w standardzie Pro Tools (system jest już używany przez WRD) z jakością przynajmniej 96kHz/24 bity, narzędzia do normalizacji głośności dźwięku według rekomendacji EBU R128 oraz profesjonalny system monitorowy zgodnie z wymaganiami.

W ramach projektu zaplanowano także zakup nowoczesnego wyposażenia do Sali Koncertowej obejmujące kamery, oświetlenie i nagłośnienie tak, aby osiągnąć warunki akustyczne i technologiczne umożliwiające zarówno nagrania dźwięku jak i wizji wydarzeń muzycznych oraz np. wykładów, konferencji, etc.  Wszystkie wydarzenia artystyczne będą mogły być bezpośrednio emitowane drogą Internetową i odbierane przez grupy społeczne zagranicznych partnerów Uczelni, które w obecnej sytuacji epidemiologicznej będzie mieć kluczowe znaczenie w zakresie dostępności i wysokiej jakości dźwiękowej.

            

Link do pełnej GALERII
fot. Mateusz Żaboklicki

07.2020 r. - Naprawa dziedzińca
W połowie 2020 roku projekt został rozszerzony o prace modernizacyjne związane z wymianą zdegradowanych elementów konstrukcyjnych dziedzińca UMFC, wykonaniem nowej izolacji i odwodnienia. Przeciekający dziedziniec zalewał sale studyjne, co uniemożliwiało rozpoczecie prac budowlanych w studiach, zwiazanych z drugim etapem. Prace naprawcze zakończyły się w marcu 2021 r.

        

27.11.2018 r. - Rozpoczęcie prac 
Ruszyły prace związane z realizacją projektu "Przebudowa i modernizacja sal studyjnych i Sali Koncertowej w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina". I etap projektu obejmował wykonanie robót budowlanych w zakresie rozbiórek i nowoprojektowanych elementów murowanych i żelbetowych związanych z docelową aranżacją wnętrz studyjnych. Przed budynkiem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina stanęła tablica informacyjna. Prace związane z I etapem zakończyły się 27 maja 2019 r.