Finansowanie i organizacja życia artystycznego

Prowadzący: mgr Lech Dzierżanowski

Przedmiot koncentruje się na weryfikacji i poznaniu możliwości pozyskiwania zewnętrznego finansowania przedsięwzięć artystycznych, przeglądzie instytucji, oferujących wsparcie grantowe oraz poznaniu mechanizmów, zasad i nabyciu umiejętności ubiegania się o środki ze strony instytucji publicznych.

Metody prowadzenia zajęć:

  • Wykłady
  • Warsztaty

Informacje organizacyjne:

  • Czas trwania: 1 semestr (możliwość zapisu – dwa razy w roku akademickim)
  • ECTS w każdym semestrze: 2
  • Liczba godzin tygodniowo: Zajęcia odbywają się co tydzień, w środy o godz. 9.00-10.30: 2h wykładowe
  • Forma zajęć: wykład+ćwiczenia
  • Forma przeprowadzania zajęć: online
  • Limit miejsc: 50
  • Zgłoszenia: - link do USOSA