Chopin University Dance Company

Andrzej Morawiec, Aleksandra Dziurosz - opieka artystyczna

 

Z inicjatywy studentek specjalności Rytmika oraz pedagog Aleksandry Dziurosz w 2016 roku utworzony został pierwszy w historii Uniwersytetu zespół taneczny o nazwie Chopin University Dance Company.

W skład zespołu wchodzą głównie studenci i absolwenci Wydziału Dyrygentury i Wokalistyki Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki oraz Wydziału Tańca. Zespół współpracuje również ze studentami, absolwentami oraz wykładowcami z pozostałych Wydziałów UMFC oraz z polskimi i zagranicznymi artystami spoza uczelni. Głównym celem artystycznym formacji jest tworzenie autorskiego repertuaru tanecznego, składającego się z miniatur choreograficznych oraz spektakli opartych na tańcu współczesnym, jazzowym, źródłowym i teatrze ruchu. Repertuar zespołu prezentowany jest podczas wydarzeń artystycznych, festiwali i konkursów w Polsce i za granicą.