Chopin University Dance Company

Aleksandra Dziurosz - kierownik artystyczny

Z inicjatywy studentek specjalności Rytmika oraz pedagog Aleksandry Dziurosz w 2016 roku utworzony został pierwszy w historii Uniwersytetu zespół taneczny o nazwie Chopin University Dance Company. W skład zespołu wchodzą głównie studenci i absolwenci Wydziału Dyrygentury i Wokalistyki Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki oraz Wydziału Tańca. Zespół współpracuje również ze studentami, absolwentami oraz wykładowcami z pozostałych Wydziałów UMFC oraz z polskimi i zagranicznymi artystami spoza uczelni. Głównym celem artystycznym formacji jest tworzenie autorskiego repertuaru tanecznego, składającego się z miniatur choreograficznych oraz spektakli opartych na tańcu współczesnym, jazzowym, źródłowym i teatrze ruchu. Repertuar zespołu prezentowany jest podczas wydarzeń artystycznych, festiwali i konkursów w Polsce i za granicą.

Skład zespołu:

Anna Badylak,
Julia Buczyńska,
Zuzanna Dąbkowska,
Julia Dąbrowska,
Marcin Kozłowski,
Mateusz Pindelski,
Julia Szuba,
Julia Witczak,
Nikola Zientarska.