Chór Mieszany UMFC

Krzysztof Kusiel-Moroz dyrektor
Anna Bednarska dyrygent
Jakub Hutek dyrygent
Ewa Szpotakowska pianista-korepetytor

Chór Mieszany Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina tworzą studenci niemalże wszystkich wydziałów uczelni. Zespół bierze czynny udział w życiu koncertowym uczelni, uczestnicząc w wykonaniach muzyki chóralnej różnych epok, w tym tej tworzonej współcześnie, poprzez udział w uczelnianych realizacjach operowych, po wykonania wielkich form wokalno-instrumentalnych w kooperacji z uczelnianymi zespołami symfonicznymi. Niezależnie od działalności koncertowej, chór aktywnie uczestniczy także w życiu akademickim, występując podczas corocznych inauguracji, z okazji święta uczelni, przypadającego w dniu urodzin Fryderyka Chopina – patrona uczelni oraz podczas uroczystości nadania doktoratu honoris causa wybitnym przedstawicielom świata artystycznego. Kierownikami chóru byli m.in. profesorowie: Józef Bok, Henryk Wojnarowski
i Maciej Jaśkiewicz, a w latach 1982–2006 funkcję tę sprawował profesor Ryszard Zimak.
W ostatnich latach zespół współpracował z takimi dyrygentami jak Tomasz Bugaj, Michał Dworzyński, Piotr Borkowski, Massimiliano Caldi.