Międzynarodowa Konferencja "LIEDFORUM"

Serdecznie zapraszamy do udziału w Międzynarodowej konferencji "Liedforum", połączonej z promocją publikacji wydawnictwa Chopin University Press "Katedra Kameralistyki Fortepianowej 1978-2018. Monografia" oraz kursami mistrzowskimi wybitnych pedagogów z Litwy i Łotwy.

Poniedziałek 20.11.2023
godz. 10.00 Otwarcie konferencji. Powitanie JM Rektora Klaudiusza Barana.
Prezentacja publikacji wydawnictwa Chopin University Press Katedra kameralistyki fortepianowej 1978-2018. Monografia.

godz. 10.15 dr hab. Robert Morawski, prof. UMFC (UMFC)
Profesor Jerzy Marchwiński - filozofia współpracy w kontekście pracy pianisty ze śpiewakiem

godz. 10.45 prof. dr hab. Urszula Stańczyk (AM Katowice)
Pieśń niemiecka – synteza poezji i muzyki

Dyskusja

12.00-12.15 Przerwa

godz. 12.15 dr hab. Bartłomiej Wezner, prof. AMFN (AM Bydgoszcz)
Co może łączyć puzzle i cykl pieśni: rozważania o dwóch wersjach Dichterliebe op. 48 Roberta Schumanna (z udziałem Ewy Leszczyńskiej – sopran)

godz. 13.00 doc. Lelde Tirele (JVLMA Ryga) 
The meaning of orchestral thinking in the interpretation of Latvian vocal chamber music of the 21st century

Dyskusja

14.00-15.00 Przerwa

godz. 15.00 mgr Paweł Popko (Szkoła Doktorska UMFC)
Wszechstronność pianisty w wykonawstwie pieśni współczesnych

godz. 15.30 prof. dr hab. Magdalena Blum (AM Wrocław)
Kameralistyka pieśni Karola Szymanowskiego

godz. 16.00 dr hab. Maciej Pabich, prof. AMP (AM Poznań)
Partnerstwo w muzyce w aspekcie artystycznego rozwoju pianisty

Dyskusja

17.00-17.15 Przerwa

godz. 17.15 dr hab. Joanna Maklakiewicz, prof. UMFC (UMFC)
Katedra Kameralistyki Fortepianowej. 1978-2018 
Wielcy nieobecni. Prof. Barbara Halska - wspomnienie

godz. 17.30 dr hab. Bartłomiej Kominek, prof. AMKP (AM Kraków/UMFC)
Duetowe inspiracje Pani Profesor Barbary Halskiej

godz. 18.00 ad. dr Mischa Kozłowski (UMFC)
Katedra Kameralistyki Fortepianowej. 1978-2018
Wielcy nieobecni. Prof. Maciej Paderewski – wspomnienie

godz. 19.00 Koncert pamięci Macieja Paderewskiego
Sala Koncertowa UMFC

Wtorek 21.11.2023
godz. 11.00 dr hab. Joanna Maklakiewicz, prof. UMFC
Pianista vs. akompaniator. Czy nazewnictwo ma znaczenie?

godz. 11.15 prof. dr hab. Katarzyna Jankowska-Borzykowska (UMFC)
Studium Pieśni

godz. 11.45 prof. Irena Uss-Armoniene (LMTA Wilno)
Department of Piano Accompaniment of Lithuanian Academy of Music and Theater. History and contemporary activities

godz. 12.15 prof. dr hab. Laura Sobolewska (AM Poznań)
Pieśń i kameralistyka wokalna. O szczególnej roli pianisty w muzycznej relacji ze śpiewakiem

Dyskusja

13.15-13.30 Przerwa

godz. 13.30 dr hab. Beata Szebesczyk (UMFC)
Wybitne postaci Katedry Kameralistyki Fortepianowej. Portret prof. Mai Nosowskiej

godz. 13.45 prof. dr hab. Maja Nosowska (UMFC)
Pieśń francuska – fenomen kulturowy i wyzwania wykonawcze

Dyskusja

15.00-16.00 Przerwa

godz. 16.00 dr hab. Joanna Maklakiewicz, prof. UMFC (UMFC)
Wybitne postaci Katedry Kameralistyki Fortepianowej. Portret prof. Krystyny Borucińskiej

godz. 16.15 prof. dr hab. Krystyna Borucińska (UMFC)
Pianista przy fortepianie – refleksje o interpretacji

Dyskusja
godz. 17.00 Panel dyskusyjny z udziałem młodych pracowników UMFC współpracujących z Wydziałem Wokalnym oraz profesorami Wydziału Wokalnego