XII Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Thesaurus Musicae Sacre

XII Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Thesaurus Musicae Sacrae odbędzie się online w poniedziałek, 16 października 2023 r.
9.20      testowe połączenie uczestników
9.30      otwarcie sympozjum

Sesja I
Moderator: dr hab. Michał Sławecki, prof. UMFC
9.40
ks. prof. Alberto Turco (emerytowany profesor Papieskiego Instytutu Muzyki Sakralnej w Rzymie, International Association Vox Gregoriana)
Wideokonferencja Recytatywy liturgiczne

10.10
dr Karolina Mika | Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
Fenomen relacji słowa i dźwięku w śpiewie gregoriańskim na przykładzie co. Petite et accipietis

10.40
dr Réka Miklós obl. CCR | Kunstuniversität Graz (Austria)
Online and presence research, singing practice and teaching: the Semiology-based Gregorian in the third millennium

11.10
dr hab. Krzysztof Michałek, prof. AMKP | Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie
Jakość muzyki sakralnej jako odbicie duchowości. Ambicje artystyczne a polskie realia muzyki kościelnej

Sesja II
Moderator: dr hab. Ireneusz Wyrwa, prof. UMFC

14.30
dr Artur Szczerbinin | Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie
„Tabulatura Plotzów” jako świadectwo praktyki niemieckich organistów kręgu protestanckiego w pierwszej połowie XVII wieku

15.00
prof. Jaroslav Tůma | Akademie múzických umění v Praze (Czechy)
Problematyka historycznej temperacji w grze liturgicznej

15.30
dr Marek Fronc | Akademia Muzyczna im. K. Lipińskiego we Wrocławiu
Utwory organowe Jacques’a Berthiera – inspiracja dla organisty liturgicznego

16.00
prof. Stefan Baier | Hochschule für katholische Kirchenmusik und Musikpädagogik Regensburg (Niemcy)
Ein Spaziergang durch die Orgellandschaft der Regensburger Altstadt mit Stadtamhof,
der „Welthauptstadt der Kirchenmusik“ (Franz Liszt)

dyskusja podsumowująca i zakończenie sympozjum

Komitet naukowy i organizacyjny:
dr hab. Michał Sławecki, prof. UMFC
dr hab. Ireneusz Wyrwa, prof. UMFC

Sympozjum odbędzie się na platformie Zoom. Aby wziąć w nim udział, należy wysłać maila ze zgłoszeniem na adres: muzykakoscielna@chopin.edu.pl do 15 października 2023 roku.