Koła Muzyki Jazzowej i Rozrywkowej

Koło Muzyki Jazzowej zostało utworzone z inicjatywy studentów w roku akademickim 2021/2022. Opiekunem koła jest dr Marcin Nagnajewicz.