Habilitacje

Postępowanie habilitacyjne dr. Bogusława Bembena

Uchwała Rady Dyscypliny Artystycznej UMFC z dnia 6 lipca 2021 roku w sprawie odmowy nadania Panu dr. Bogusławowi Bembenowi stopnia doktora habilitowanego sztuki, w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej sztuki muzyczne 

Autoreferat 

Harmonogram postępowania habilitacyjnego 

Skład komisji habilitacyjnej 

Uzupełnienie składu komisjii

Zmiana recenzenta

Wniosek z dnia 30.04.2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego w dziedzinie sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej dyrygentura dr. Bogusława Bembena 

Postępowanie habilitacyjne dr. Andrzeja Brzoski

Uchwała Rady Dyscypliny Artystycznej UMFC z dnia 19-02-2020 roku w sprawie nadania panu dr. Andrzejowi Brzosce stopnia doktora habilitowanego sztuki, w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej sztuki muzyczne 

Autoreferat 

Harmonogram postępowania habilitacyjnego 

Skład komisji habilitacyjnej 

Wniosek z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego w dziedzinie sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej reżyseria dźwięku dr. Andrzeja Brzoski 

Postępowanie habilitacyjne dr. Jakuba Jakowicza

Uchwała Rady Dyscypliny Artystycznej UMFC z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie nadania panu dr. Jakubowi Jakowiczowi stopnia doktora habilitowanego sztuki, w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej sztuki muzyczne

Autoreferat

Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Skład komisji habilitacyjnej 

Wniosek z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego w dziedzinie sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej- instrumentalistyka dr. Jakuba Jakowicza 

Postępowanie habilitacyjne dr. Piotra Kostrzewy

Uchwała Rady Dyscypliny Artystycznej UMFC z dnia 15 kwietnia 2020 roku w sprawie nadania Panu dr. Piotrowi Kostrzewie stopnia doktora habilitowanego sztuki, w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej sztuki muzyczne

Autoreferat

Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Skład komisji habilitacyjnej

Wniosek z dnia 17.04.2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego w dziedzinie sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej instrumentalistyka dr. Piotra Kostrzewy 

Postępowanie habilitacyjne dr. Andrzeja Kordykiewicza

Uchwała Rady Dyscypliny Artystycznej UMFC z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie nadania panu dr. Andrzejowi Kordykiewiczowi stopnia doktora habilitowanego sztuki, w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej sztuki muzyczne

Autoreferat

Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Skład komisji habilitacyjnej

Wniosek z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego w dziedzinie sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej

Postępowanie habilitacyjne dr Aliny Mleczko

Uchwała Rady Dyscypliny Artystycznej UMFC z dnia 6 października 2020 roku w sprawie nadania Pani dr Alinie Mleczko stopnia doktora habilitowanego sztuki, w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej sztuki muzyczne

Autoreferat

Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Skład komisji habilitacyjnej

Zmiana recenzenta

Wniosek z dnia 30.04.2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego w dziedzinie sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej instrumentalistyka dr Aliny Mleczko

Postępowanie habilitacyjne dr. Andrzeja Morawca

Uchwała Rady Dyscypliny Artystycznej UMFC z dnia 3 listopada 2020 roku w sprawie nadania Panu dr. Andrzejowi Morawcowi stopnia doktora habilitowanego sztuki, w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej sztuki muzyczne

Autoreferat 

Harmonogram postępowania habilitacyjnego 

Skład komisji habilitacyjnej 

Wniosek z dnia 20.06.2020 r. w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego w dziedzinie sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej rytmika i taniec dr. Andrzeja Morawca 

Postępowanie habilitacyjne dr Agnieszki Muszyńskiej-Andrejczyk

Uchwała Rady Dyscypliny Artystycznej UMFC z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie nadania pani dr Agnieszce Muszyńskiej-Andrejczyk stopnia doktora habilitowanego sztuki, w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej sztuki muzyczne 

Autoreferat

Harmonogram postępowania habilitacyjnego 

Skład komisji habilitacyjnej

Wniosek z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego w dziedzinie sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej: kompozycja i teoria muzyki, specjalność teoria muzyki dr Agnieszki Muszyńskiej-Andrejczyk

Postępowanie habilitacyjne dr Aldony Nawrockiej-Woźniak

Uchwała Rady Dyscypliny Artystycznej UMFC z dnia 30 września 2020 roku w sprawie nadania Pani dr Aldonie Nawrockiej-Woźniak stopnia doktora habilitowanego sztuki, w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej sztuki muzyczne

Autoreferat

Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Skład komisji habilitacyjnej

Wniosek z dnia 17.04.2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego w dziedzinie sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej kompozycja i teoria muzyki dr Aldony Nawrockiej-Wożniak

Postępowanie habilitacyjne dr. Jacka Owczarka

Uchwała Rady Dyscypliny Artystycznej UMFC z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie nadania panu dr. Jackowi Owczarkowi stopnia doktora habilitowanego sztuki, w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej sztuki muzyczne Autoreferat 

Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Skład komisji habilitacyjnej

Skład komisji habilitacyjnej-zmiana recenzenta

Wniosek z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego w dziedzinie sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej-rytmika i taniec, specjalność taniec dr. Jacka Owczarka

Postępowanie habilitacyjne dr. Wojciecha Rodka

Uchwała Rady Dyscypliny Artystycznej UMFC z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie nadania Panu dr. Wojciechowi Rodkowi stopnia doktora habilitowanego sztuki, w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej sztuki muzyczne 

Autoreferat 

Harmonogram postępowania habilitacyjnego 

Skład komisji habilitacyjnej 

Wniosek z dnia 30.04.2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego w dziedzinie sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej instrumentalistyka dr. Wojciecha Rodka 

Postępowanie habilitacyjne dr. Izabeli Szymy-Wysockiej

Uchwała Rady Dyscypliny Artystycznej UMFC z dnia 19 lutego 2020 roku w sprawie odmowy nadania Pani dr Izabeli Szymie-Wysockiej stopnia doktora habilitowanego sztuki, w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej sztuki muzyczne

Autoreferat 

Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Skład komisji habilitacyjnej

Wniosek z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego w dziedzinie sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej dyrygentura dr Izabeli Szymy-Wysockiej 

Postępowanie habilitacyjne dr. Ignacego Zalewskiego

Uchwała Rady Dyscypliny Artystycznej UMFC z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie nadania Panu dr. Ignacemu Zalewskiemu stopnia doktora habilitowanego sztuki, w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej sztuki muzyczne

Autoreferat

Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Skład komisji habilitacyjnej

Wniosek z dnia 11.04.2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego w dziedzinie sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej kompozycja i teoria muzyki dr. Ignacego Zalewskiego 

Postępowanie habilitacyjne dr. Aleksandry Zeman

Uchwała Rady Dyscypliny Artystycznej UMFC z dnia 19 lutego 2020 roku w sprawie nadania Pani dr Aleksandrze Zeman stopnia doktora habilitowanego sztuki, w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej sztuki muzyczne

Autoreferat 

Harmonogram postępowania habilitacyjnego 

Skład komisji habilitacyjnej 

Wniosek z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego w dziedzinie sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej dyrygentura dr Aleksandry Zeman