Chair of Early Music

Międzywydziałowe Studium Muzyki Dawnej rozpoczęło swą działalność w roku akademickim 1996/97 pod kierunkiem ad. dr Agaty Sapiechy. Od stycznia 2014 r. zostało przemianowane na Zakład Muzyki Dawnej, następnie w Międzywydziałowy Zakład Muzyki Dawnej, a ostatecznie w 2019 roku zatwierdzone jako Katedra Muzyki Dawnej. Od roku akademickiego 2016/2017 funkcję kierownika sprawuje prof. dr hab. Lilianna Stawarz.
Specjalności na kierunku Instrumentalistyka (od roku akademickiego 2019/2020):

  • muzyka dawna — gra na skrzypcach historycznych,
  • muzyka dawna — gra na altówce historycznej,
  • muzyka dawna — gra na wiolonczeli historycznej,
  • muzyka dawna — gra na oboju historycznym,
  • muzyka dawna — gra na flecie traverso,
  • muzyka dawna — gra na violone,
  • muzyka dawna — gra na violi da gamba,
  • muzyka dawna — gra na kontrabasie historycznym,
  • muzyka dawna — gra na teorbie,
  • muzyka dawna — gra na trąbce naturalnej.