Chair of Organ and Harpsichord

Members of the Chair
prof. dr hab. Alina Ratkowska - Head of the Chair
prof. dr hab. Andrzej Chorosiński
dr hab. Bartosz Jakubczak, prof. Uczelni
dr hab. Jarosław Wróblewski, prof. Uczelni
ad. dr hab. Arkadiusz Bialic   
ad. dr hab. Małgorzata Trzaskalik-Wyrwa
ad. dr Krzysztof Garstka    
as. dr Tomasz Soczek