Chair of Organ and Harpsichord

Members of the Chair
prof. dr hab. Alina Ratkowska - Head of the Chair
dr hab. Bartosz Jakubczak, prof. uczelni
dr hab. Małgorzata Trzaskalik-Wyrwa, prof. uczelni
dr hab. Jarosław Wróblewski, prof. uczelni
ad. dr hab. Arkadiusz Bialic    
ad. dr Krzysztof Garstka    
as. dr Tomasz Soczek