Chopin University Electronic Music Studio

Chopin University Electronic Music Studio to miejsce, w którym studenci tworzą muzykę elektroniczną, filmową i teatralną. Studio działa przy Katedrze Kompozycji UMFC. Zostało założone w 1990 roku z inicjatywy prof. Włodzimierza Kotońskiego, pierwszego kierownika Studia i wieloletniego wykładowcy przedmiotu Muzyka Elektroniczna, od 2016 r. patrona studia. Do 2020 roku studio działało pod nazwą Studio Muzyki Elektronicznej i Komputerowej im. W. Kotońskiego.

Dorobek artystyczny CUEMS obejmuje ponad 300 kompozycji zrealizowanych przez studentów i absolwentów UMFC oraz innych twórców współpracujących ze Studiem (m.in. Elżbieta Sikora, Zygmunt Krauze), a także przez uczestników kursów kompozytorskich organizowanych w ramach działalności Studia.

Od początku swego istnienia Studio organizuje koncerty i inne imprezy artystyczne, kursy i konferencje naukowe, m.in. coroczny koncert utworów studenckich #Elektrofonia oraz koncert Nowa Muzyka Nowe Technologie (w 2021 roku gościem specjalnym koncertu był Alexander Schubert, który poprowadził masterclass). Dodatkowo co 2 lata CUEMS organizuje koncert #Elektrofonia, towarzyszący festiwalowi Warszawska Jesień. Podczas festiwalu działa Internetowe Radio Festiwalowe, nadające ze Studia CUEMS. Kompozycje powstałe w Studio prezentowane były na antenie Dwójki. CUEMS prowadzi także projekty naukowo – artystyczne. W ramach takiego projektu powstał Gestofon – instrument elektroakustyczny, w którym wykonawca steruje parametrami dźwięku za pomocą gestów. W nagraniach materiałów dźwiękowych w ramach projektu Gestofon uczestniczyli wybitni instrumentaliści wykonujący muzykę nową: Zygmunt Krauze, Mikołaj Pałosz, Michał Górczyński, Hashtag Ensemble. Studio współpracuje z Chopin University Modern Ensemble oraz Wydziałem Reżyserii Dźwięku.

Bogata działalność koncertowa i naukowa CUEMS wiąże się z szeroką ofertą dydaktyczną. W 2019 roku na studiach magisterskich na Wydziale Kompozycji i Teorii Muzyki wprowadzona została nowa specjalność – Kompozycja z Muzyką Elektroniczną, Filmową i Teatralną. W ramach MEFiT studenci uczą się kompozycji muzyki filmowej i teatralnej,  poznają najnowocześniejsze narzędzia niezbędne do komponowania muzyki komputerowej i realizacji live electronics na żywo, tworzą projekty multimedialne. Zajęcia prowadzą kompozytorzy będący wybitnymi specjalistami w swoich dziedzinach, z bogatym dorobkiem artystycznym (kompozycja muzyki filmowej – Tomasz Opałka; kompozycja muzyki teatralnej – Jan Duszyński, kompozycja muzyki komputerowej – Wojciech Błażejczyk, Sławomir Wojciechowski, Andrzej Kopeć, ćwiczenia z muzyki elektronicznej – Żaneta Rydzewska, Mateusz Śmigasiewicz, Krzysztof Kicior), muzyka elektroniczna – prof. Barbara Okoń Makowska. Kompozycje studentów oraz ich prace filmowe czy multimedialne są prezentowane na koncertach i innych wydarzeniach artystycznych UMFC, takich jak Multimedialna Majówka. Większość zajęć jest otwarta dla studentów innych wydziałów UMFC, co sprzyja wymianie doświadczeń kompozytorów z instrumentalistami czy reżyserami dźwięku.

Studio posiada dwa pomieszczenia postprodukcyjne z profesjonalną adaptacją akustyczną, a w nich najnowocześniejszy sprzęt audio, profesjonalne oprogramowanie kompozytorskie  i dźwiękowe, a także urządzenia analogowe (m.in. syntezatory Mooga). W CUEMS uczymy wykorzystania najnowocześniejszychnowoczesnych narzędzi do tworzenia i wykonywania muzyki, dbając o wysoki poziom artystyczny i najwyższą jakość dźwięku. Jesteśmy otwarci na eksperymenty i zróżnicowane nurty stylistyczne.